39

Gdańska Piesza Pielgrzymka

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

Grupa Biało-Złota - formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kierownictwo Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania. Zgadzam się także na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych serwisów społecznościowych.

Zgadzam się z rozporządzeniem RODO. Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj.

 

INTENCJA+

System rezerwacji intencji Mszy św.
Wsparcie Biura Parafialnego

parafiaplus.pl