39

Gdańska Piesza Pielgrzymka

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.
 2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
 3. W Pieszej Pielgrzymce z Gdańska na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:
  1. Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;
  2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
  3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;
  4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;
  5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
  6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
  7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym; Nie dotyczy to osób mogących przedstawić negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 7 dni przed wyruszeniem na pielgrzymkę, a później niż nastąpiła wymieniona powyżej przeszkoda.
  8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;
 4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
 5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:
  1. Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
  2. Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
  3. Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;
 6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów.

 

ZAPISY

 1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www…);
 2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);
 3. Każdy pielgrzym może się zapisać na jeden dzień pielgrzymki (przyjeżdża rano na mszę rozpoczynającą dzień i odjeżdża po zakończeniu dnia pielgrzymkowego); W tym roku na nowo jest możliwość przemierzenia całej trasy pielgrzymkowej lub tylko kilku dni z noclegami. Niestety miejsca noclegowe są ograniczone.  W pełni zapisanym na pielgrzymkę jest ten kto otrzymał potwierdzenie mailem.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do punktu medycznego bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia, a po mszy świętej do sekretariatu w celu:
 6. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

 

PROGRAM DNIA

 1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;
 2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;
 3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymkę lub indywidualnie;

 

ORGANIZACJA MARSZU

 1. Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.
 2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
 3. W grupie zachowujemy dystans społeczny 1,5m;
 4. W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 5. Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie;
 6. W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

 

NOCLEGI

 1. Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony służby potrzebne do przeprowadzenia pielgrzymki oraz każdy kto otrzymał informację zwrotną o zapisaniu na pielgrzymkę;

 

TRANSPORT

 1. Wszystkie samochody organizuje kierownictwo pielgrzymki;
 2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;
 3. Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;
 4. Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;
 5. Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

 

OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

 1. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany); a zwłaszcza z używanymi indywidualnie lekami;
 2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;
 3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;
 4. Obowiązkowe jest nakrycie głowy;
 5. Peleryna przeciw deszczowa;
 6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;
 7. Karimata do siedzenia na postoju.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.
 2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.
 3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

INTENCJA+

System rezerwacji intencji Mszy św.
Wsparcie Biura Parafialnego

parafiaplus.pl