39

Gdańska Piesza Pielgrzymka

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

INTENCJA+

System rezerwacji intencji Mszy św.
Wsparcie Biura Parafialnego

parafiaplus.pl